DDJ Multisensorische omgeving

De smaak van wijn in een multi-sensorische omgeving

In 2014 heeft de Engelse onderzoeker Spence een test gedaan bij ruim 3.000 mensen die een glas wijn dronken in een ruimte waar de muziek en de verlichting werd aangepast. In dit grootste onderzoek ooit naar het effect van smaak van eten of drinken door een multi-sensorische beleving werd gekeken naar de waardering van de wijn. 

Uniek onderzoek

De combinatie van muziek en verlichting is uniek. Er is al wel onderzoek gedaan naar de impact van muziek op smaak en de impact van verlichting op smaak, maar niet de twee omgevingselementen samen.

De werkwijze

De participanten kregen een uitleg van een wijnspecialist over het proeven van wijn. Ook kregen ze een strip waar ze de smaak op konden aangeven op een schaal van 1 tot 10, waarbij 1 smakeloos was en 10 heel aanwezig. Daarnaast gaven de deelnemers aan of de wijn fris was of fruitig en of ze het lekker vonden. Alle deelnemers kregen een rode wijn, namelijk de Campo Viejo Reserva uit 2008 (Rioja). De 3.000 participanten zijn opgedeeld in twee experimenten. De experimenten volgden dezelfde werkwijze, waardoor de uitkomst van het eerste experiment bevestigd kon worden.

De verandering

Er waren drie soorten verlichting; rood, groen en wit. Groen staat vaak bekend als een ‘zure, niet rijpe’ kleur. Rood wordt vaak geassocieerd met ‘zoet en rijp’. Ook qua muziekstijl werd er een muziekstijl gekozen die geassocieerd werd met zuur evenals een muziekstijl die geassocieerd werd met zoet. Zoet was een legato geluid. Het zure geluid was meer staccato. Beide geluiden waren instrumentaal. De geluiden zijn terug te beluisteren via: https://soundcloud.com/crossmodal/sets/tastemusic. Het geluid werd in een ruimte afgespeeld met diverse speakers, zodat het overal op een laag/medium niveau te horen was.

De resultaten

Er was een significant effect van de omgeving op de waardering van de wijn. De wijn is frisser bij groene verlichting met zure muziek. Het wordt frisser ervaren bij witte verlichting dan bij rode verlichting met zoete muziek. De wijn werd 9% lekkerder met rode verlichting en zoete muziek. Ook kwam het fruitige beter naar boven bij de rode verlichting met de zoete muziek. Rood fruit komt in ons dagelijks leven ook positiever over dan groen fruit, dit kan ook zorgen voor deze smaakverschillen. Ook was de zure muziek iets scherper in zijn tonen, wat kan zorgen voor de verschillen in waardering.

De volgende stap is om dit te vertalen naar de praktijk. Wij hebben we dit vertaald naar een luxe restaurant in Nederland. Hier zagen we dat de emoties bij rode verlichting met klassieke muziek beter waren dan bij gele verlichting met jazz muziek. Het unieke was dat mensen met klassieke muziek meer gingen uitgeven. Bij deze klassieke muziek is ook gekozen voor een vrolijkere stijl.

Bron: Wenda Kielstra – Consumatics